CARAT Support

Snelle en directe hulp

Er zijn momenten, dat u gewoon niet verder komt. Hiervoor is de CARAT Beheer op afstand ideaal. Kan een vraag over het omgaan met onze producten niet per telefoon of mail opgelost worden, helpen U onze service-medewerkers met de CARAT Beheer op afstand. Uw voordeel: een directe, bevoegde, zekere en snellere hulp.

Hoe werkt beheer op afstand?

Het verloop is heel eenvoudig - zonder installatie. Start u met een klik op de bovenstaande link van CARAT Beheer op afstand en bevestig dat u de sessie wilt opstarten. Daarna opent zich een klein venster, waarin uw persoonlijke toegangscode verschijnt. Als u de CARAT servicemedewerker deze code mededeelt, kan deze gedurende een bepaalde vastgestelde tijd op uw computer werken of u doelbewust leiden.

Alleen met uw toestemming!

  • Het CARAT Beheer op afstand kan en wordt alleen met uw toestemming ingezet en opgestart
  • U kunt bepalen, of slechts uw beeldscherm zal worden gezien, of dat wij uw computer gedeeltelijk mogen bedienen -precies zoals U wilt
  • U kunt de beheer op afstand altijd zelf beëindigen
  • Wij behandelen uw data in vertrouwen en geven ze niet aan derden door

Let op: U vertelt ons,  welke data wij mogen gebruiken en welke niet. Wij bekijken en slaan geen persoonlijke data op, die zich in op computer bevindt en zien uw computer slechts zolang als u ons toestemming geeft. 

Wilt u de hulp via Beheer op afstand door een van onze servicemedewerkers gebruiken? Plan dan direct een afspraak met ons!